Om föreningen

Vi är en förening som vill värna om det kulturella, inte enbart i Norrland, utan i hela Sverige. Vi är av åsikten att det finns ett kulturellt underskott bland svenskar och att man måste göra allt det som står i ens makt för att försöka förhindra att det svenska kulturyttrandet faktiskt kommer fram. Det spelar faktiskt ingen roll hur kulturyttringen ser ut, bara det finns själ och passion bakom så kommer det att blir en viktig del i det kulturella arv som vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn.

omföreningenSverige har alltid varit ett mångkulturellt land och det betyder att vi har många olika traditioner och uttryckssätt som formar våra invånares kulturella utformningar. En viss kultur kan aldrig någonsin överskugga en annan, alla är relevanta eftersom man måste se till varje kulturskapares unika situation och bakgrund. Så länge personen verkar i Sverige så kommer det alltid att vara en del av de svenska kulturen och vi har ingen rätt att nedvärdera den på grund av att vi själva uttrycker oss på ett annat sätt. Människor är och förblir individer och det i sin tur betyder att man tänker individuellt och utifrån sin egen kontext och uppfattning av världen. Att nedvärdera en annan kultur som uttrycks, oavsett ställe, är att nedvärdera människan och förminska dennes uppfattning och tolkning av världen. Alla måste få komma till tals.

Vi som förening kommer alltid att stå bakom dessa värden. Ingen ska diskrimineras för sättet man väljer att uttrycka sin egen kulturella upplevelse. Det i sin tur behöver givetvis inte betyda att kulturen blir fragmenterad eller ogreppbar. Snarare blir den fylligare, mer nyanserad och mer rik på innehåll som tilltalar olika människor på olika sätt. För det är den kulturella gärningen. Allt behöver inte betyda något för alla utan enstaka delar kan betyda mer för vissa än vad de gör för andra. Det är det som är så spännande med kulturen och det är det som gör den så levande, närmast som en egen varelse med alla våra fel och brister. Kulturen är med andra ord en levande skapelse, skapad av oss, som precis som vem som helst behöver nya intryck och nya erfarenheter för att växa och lära sig.