«

»

jul 23

Den skrivna kulturen

Den skrivna kulturen är en mycket viktigt kulturell gärning. Det handlar om att beskriva verkligheten i ord, att sätta förklaringar på sådant som kanske faktiskt inte går att förklara. Kärlek och sorg är ofta återkommande ämnen som behandlas i dessa alster, och det spelar faktiskt ingen roll om det rörs sig om ett manus, en novell, en dikt eller en roman. Alla måste på något sätt förhålla sig till olika typer av känslor och handlingar som kanske faktiskt inte går att förstå. De som lyckas allra bäst är de som flest människor känner sig berörda av, det som känns bekant och igenkännande och det som kan appelleras på ens egna liv.

Den skrivna kulturen är också en markering från en tidsepok, som kanske bäst förklarar hur människor tänkte och agerande under den tiden. Det ska kommas ihåg att människor på den tiden brottades med precis samma känslomässiga stormar som vi gör idag, på det sättet är inget annorlunda, men sättet de uttryckts på har skiljs sig åt och skapat olika former och sätt att behandla ämnen. På många sätt blir dessa verk ett öppet och tillgängligt historiskt arv så vi för med oss, som inspirerar andra att uttrycka sig på liknande sätt eller att få en känsla eller händelse beskriven för sig genom enbart ord. Med dessa inspirationspunkter förs det kulturella budskapet vidare från generation till generation och anpassas efter hur det rådande samhällsklimatet resonerar och uttrycker sig. Det är alltså mycket spännande hur vi både kan se dåtid, nutid och framtid i dessa kulturella litterära verk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>