Välkommen till Luleå Cirkus- och Kulturförening!

Det kulturella Sverige är i ständigt behov av förnyelse och här på Luleå Cirkus- och Kultursällskap drar vi vårt strå till stacken. Det finns så mycket att göra för att man ska kunna bevara det fina och stolta kulturarv som vi svenskar har, framför allt här uppe i norra Sverige. Norrland känns ofta som en bortglömd del när det gäller det kulturella, det mesta verkar vara fokuserat kring Sveriges storstäder och av den anledningen så är vårt arbete viktigare än någonsin. Det kulturella behöver representeras av hela Sveriges befolkning, inte enbart en viss elit som befinner sig i det större städerna. Luleå Cirkus- och Kulturförening kommer att kämpa för att även Norrland kan få sin välförtjänta plats i det kulturella Sverige.

violinDet kulturella uttrycket behöver inte alls vara något påkostat och bombastiskt för att det ska vara värdefullt. Snarare är det i det lilla som det äkta kommer fram, det som är ofläckat av ekonomiska intressen där det enbart är kulturen och uttrycket som är det relevanta, det som människor faktiskt tar till sig och känner sig berörda av. Den hjärndöda kommersiella underhållningen finns det gott och man kan uppleva den i princip vart än man befinner sig, men det äkta och genuina kulturella är desto svårare att hitta och uppleva.

Vi vill inte påstå att viss kultur är finare än annan kultur. Då begår vi precis samma synd som storstädernas drakar begår, nämligen att anse att det går att gradera. Men det är givetvis så att det finns skillnader och nyanser, inte minst på grund av kommersiella intressen. När något kulturellt uttryck skapas enbart i syfte att tjäna pengar blir det i slutändan sällan ett bra resultat. Det äkta och känslomässiga kulturella som talar till människor behöver födas ur passionen, glädjen och lidelsen med att vara människa och vad livet faktiskt innebär och innehåller. Kulturen har alltid varit en perfekt spegel att hänga upp mot det egna samhället för att låta det se sig själv och sina styrkor och skavanker, det är en karikatyr av livet som vi lever och kanske kan det ge människor större insikt i hur vi faktiskt bör leva våra liv. Luleås Cirkus- och Kultursällskap är en av de speglarna.